About Us


เกี่ยวกับเรา

TV360Shop ดำเนินการภายใต้นโยบายของ “สถานีรักโลก” โดยบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการบริโภคสินค้าสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ อาทิ อาหาร ขนม เครื่องใช้ เครื่องประดับ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ 360 องศา พร้อมให้ผู้บริโภคได้ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มด้วยหัวใจที่รักษ์โลก

สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการคัดสรรที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการออกสู่ตลาด พร้อมการถ่ายทอดเรื่องราว Story from Maker ของแต่ละผลิตภัณฑ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการเดินทางของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท อีกทั้งเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของเกษตร ออร์แกนิคของพี่น้องชาวไทยได้ก้าวไกลสู่สากล

ท่ามกลางโลกเปลี่ยนแปลง TV360Shop พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนเติมเต็มระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคหัวใจรักษ์โลก เพื่อกระตุ้นคนไทยให้หันมาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมของเรา เป็นการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโลกที่เปลี่ยนแปลง เพียงเริ่มง่ายที่ตัวคุณ เริ่มจากการบริโภค เพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกของได้อย่างมหาศาล

“TV360Shop ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า บริษัท องค์กร ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นคู่ธุรกิจ

เพื่อตอบโจทย์การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกท่าน และร่วมสร้างเครือข่าย Green Network เพื่อโลก เพื่อเรา


  

 

คุ้มค่า ครบครัน คุณภาพ

 


“คุ้มค่า”
สินค้ามีราคาที่เหมาะสมลูกค้าสามารถซื้อได้จริง

“ครบครัน” จัดจำหน่ายสินค้ามากมายหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ แฟชั่น ผลิตภัณฑ์เด็ก ฯลฯ

“คุณภาพ” สินค้าทุกชิ้นจะคำนึงถึงคุณภาพที่ดีเป็นอันดับแรก ทั้งในเรื่องของการใช้งาน หรือ การบริโภคที่ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

 

กลับสู่ด้านบน